PrivacyBestel CD - Boek - DVD


Privacy

De websiteredactie ziet erop toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van teksten, beeld-, geluidmateriaal en links.

Bij de publicatie van foto’s wordt zorgvuldig omgegaan met het al dan niet plaatsen in combinatie met voor- en achternamen.

Op de website wordt persoonlijke informatie zoals adressen slechts vermeld na toestemming van de betrokkenen.

Hiermee denken wij te voldoen aan de eisen die gesteld worden door de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan.