Het "oude" orgelBestel CD - Boek - DVD


Bestaand de Koff orgel in de Oude Kerk Soest

De Oude Kerk in Soest ging op 14 november 1875 in vlammen op. Hierbij ging het orgel uit 1819 verloren. Dit was een geschenk geweest van de Prins van Oranje, de latere koning Willem II.
In 1876 leverde J.F. Witte een nieuw instrument, dat op 20 augustus 1876 in gebruik werd genomen. Dit orgel werd gedeeltelijk geschonken door ZKH Koning Willem III, doch voor het grootste deel door ZKH Prins Henrik der Nederlanden, toen Ambachtsheer van Soest, Baarn en Ter Eem.
Na de kerkrestauratie in 1957/1958 werd dit orgel afgebroken en door J. de Koff & Zoon werd een nieuw orgel gebouwd, waarbij hij gebruik maakte van bijna alle pijpen uit het oude orgel van Witte. Dit orgel is op 28 november 1960 officieel in gebruik genomen met een bespeling door Adriaan C. Schuurman, adviseur bij de bouw, en Maarten Kooy, organist van de kerk. Het front is een ontwerp van ir. Van der Steur.

Het orgel dat aan vervanging toe is .........
Het bestaande orgel dat hard aan vervanging toe is .........

Het de Koff orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk:Rugwerk:Pedaal:
Quintadeen 16Roerfluit 8Subbas 16*
Prestant 8Prestant 4Octaaf 8
Holpijp 8*Speelfluit 4Octaaf 4
Octaaf 4*Gemshoorn 2*Ruispijp 2 2/3 IV st.
Roerfluit 4*Quint 1 1/3*Bazuin 16*
Octaaf 2Scherp 1 IV st.Trompet 4*
Sesquialter II disc.Kromhoorn 8 
Mixtuur 1 1/3 V-VI st.Tremulant 
Cymbel 1/3 III st.  
Trompet 8 3 koppelingen

Van de met * gemarkeerde registers zijn delen afkomstig uit het de Witte orgel.

Klaas Vellinga bespeelt het bestaande orgel
Klaas Vellinga bespeelt het bestaande orgel

    Onderstaande onderdelen van het vorige orgel van Witte zijn opnieuw gebruikt.
  • Windlade hoofdwerk
  • Delen van de achterwand van de orgelkast
  • Van de klaviatuur: slaglijsten, naamplaatje, bakstukken en manualen
  • Pijpwerk hoofdwerk: Holpijp 8, Octaaf 4 en Roerfluit 4
  • Pijpwerk rugwerk: Gemshoorn 2 (bevat pijpwerk van de Witte Nazard 3) en Quint 1 1/3 (bevat pijpwerk van de Witte Viola
  • Pijpwerk pedaal: Subbas 16 (oude Bourdon 16), Bazuin 16 (bevat C t/m H van de Witte Trompet 8), Trompet 4 (bevat c t/m f" van de Witte Trompet 8)

Het Witte orgel had deze dispositie:

Manuaal I:Manuaal II:Pedaal:
Bourdon 16Holfluit 8Bourdon 16 (transm.)
Prestant 8Viola 8 (C-H uit Holfluit) 
Octaaf 4Fluit 4 
Nazard 3  
Woudfluit 2 Ventiel
Mixtuur Manuaalkoppel
Trompet 8 Pedaalkoppel