Welkom bij de Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te SoestBestel CD - Boek - DVD
U bent bezoeker

sinds 10 juni 2010

Credits:

HTML tempate:
www.mijn-eigen-website.nl

Gastenboek:
DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia.

Cultuurprijs 2019

Het Orgelfestival in 2018 en daaraan gerelateerde culturele activiteiten in 2019, vertegenwoordigd door Gonny van der Maten, is voorgedragen voor de Cultuurprijs 2019 van de gemeente Soest. In de voordracht is de voorgeschiedenis geschetst van het nieuwe orgel, met benoeming van het gehele Orgelfestivaljaar als uitbundige viering van de ingebruikname van het orgel. Voortvloeiend hieruit hebben wij o.a. de vele concerten genoemd die na dit feestelijke jaar gaan volgen.

In totaal zijn er 250 mensen geweest die met elkaar 50 personen/projecten/initiatieven hebben voorgedragen voor de Cultuurprijs 2019. Wij waren dan ook blij verrast toen wij te horen kregen dat onze nominatie bij de laatste 10 genomineerden hoorde.

Een lid van de Nominatiecommissie (bestaande uit 10 leden), Harm Jan Luth, heeft zondag 10 februari jl. een bezoek gebracht aan onze kerk en uitgebreid met Gonny gesproken. Hij gaf aan dat het Orgelfestival in 2018 heeft plaatsgevonden en niet in 2019. Op zijn advies en aanraden hebben wij daarom de titel van onze voordracht gewijzigd in "Nieuwe orgelklanken in de Oude Kerk", die alle activiteiten omvat die rondom de Oude Kerk plaatsvinden. Gedacht moet worden aan de DOK concerten, de Avondmuziek, de samenwerking met de Bachschool, de kinder/basisschool-projecten, het orgel in de liturgische context, het uitbrengen van de CD, etc. Kortom: veel culturele raakvlakken, voor een heel breed publiek uit Soest, maar ook uit de (soms zeer) wijde omgeving.

De Nominatiecommissie heeft op 25 februari de 5 laatste genomineerden bekend gemaakt. En daarbij hoort ook "Nieuwe orgelklanken uit de Oude Kerk" ! De Jury heeft op woensdag 10 april a.s. bekend gemmaakt wie van deze laatste 5 de uiteindelijke Cultuurprijs 2019 zal winnen. Wij hebben niet gewonnen, maar zijn toch trots op onze nominatie!

CD "Als een feniks.." van Gonny van der Maten is te koop

Het Orgelfestivaljaar, ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het Van Gruisen-Van Oeckelenorgel in de Oude Kerk te Soest, is ten einde. Op zondag 11 november is dit afgesloten met de presentatie van de CD, die Gonny van der Maten, vaste bespeler van het nieuwe orgel, afgelopen zomer heeft opgenomen in de Oude Kerk.


Lees de recensie van het tijdschrift De Orgelvriend.

U kunt de CD HIER bestellen.

In juni 2018 hebben wij het totale bedrag van onze doelstelling (€ 589.226) gehaald !!!

Wij hebben van de notaris vernomen dat wij een legaat hebben gekregen van een overleden lid van de oude Kerk gemeente. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar dekt ruimschoots het tekort dat we nog hadden.

Dat betekent niet dat alle kosten van het orgel hiermee ook gedekt zijn. Als Orgelfonds hebben wij toegezegd de restauratiekosten, zoals contractueel overeengekomen met Orgelbouwer Reil, te betalen plus de begrote kosten van de bouwkundige voorzieningen. Dit levert het nu behaalde streefbedrag op van € 589.226. Tijdens het project zijn er een paar kostenoverschrijdingen geweest. Met name was er meerwerk voor de ballustrade/orgelbank, emn ook het schilderwerk viel een stuk duurder uit.
Dit geeft het volgende uiteindelijke kostenoverzicht (alle bedragen inclusief BTW wanneer van toepassing):

Kosten Begroot 2015Gefactureerd
Aanschaf orgel€ 23.800 € 23.800
Orgelrestauratie€ 439.614€ 447.700
Orgelrestauratie - onvoorzien€ 21.981
Meerwerk: ballustrade/orgelbank € 15.307
Honorarium Orgeladviseur€ 25.900€ 28.667
Bouwkundige aanpassingen€ 52.484€ 53.908
Constructeur€ 2.420€ 2.057
Schilderwerk€ 26.266€ 42.492
Architect€ 7.782€ 8.846
Onvoorzien bouwkundige aanpassingen€ 2.873
Diversen€ 1.588
Totaal kosten€ 603.121€ 624.365
Baten
Fondsenwerving Orgelfonds€ 589.226
Verkoop oude orgel € 5.000
Totaal baten € 594.226

Wanneer u wilt bijdragen aan het orgelfonds kan dat middels een gift op bankrekening nr. NL03 ABNA 0402 0732 66 t.n.v. Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest.

Feestelijke afsluiting Orgelfestivaljaar - 11 november 15.30 uur

Het Orgelfestivaljaar, ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het Van Gruisen-Van Oeckelenorgel in de Oude Kerk te Soest, is bijna ten einde. Wij kijken terug op een jaar vol mooie, prachtige, gevarieerde concerten en verschillende festiviteiten voor iedereen.
Natuurlijk willen wij dit jaar op een feestelijke manier afsluiten. En dat gebeurt op zondag 11 november a.s. om 15.30 uur met de presentatie van de CD, die Gonny van der Maten, vaste bespeler van het nieuwe orgel, afgelopen zomer heeft opgenomen in de Oude Kerk. Het kan niet anders dan dat op deze CD het Van Gruisen-Van Oeckelenorgel is te beluisteren.
Tijdens deze presentatie zal Gonny van der Maten muziek laten horen van de CD, die als treffende naam "Als een feniks.." heeft gekregen. Wij nodigen u van harte uit bij deze presentatie aanwezig te zijn. De toegang is gratis en na afloop van het concert kunt u de CD voor € 15,00 mee naar huis nemen. De opbrengst van de verkochte CD"s is bestemd voor het Orgelfonds. lees het programma van 11 november ..

2018 Orgelfestival Oude Kerk Soest

In januari 2018 is in de Oude Kerk van Soest het gerestaureerde Van Gruisen/Van Oeckelen-orgelorgel in gebruik genomen. Dankzij financiële steun van de provincie Utrecht en vele bijdragen van fondsen en particulieren heeft de Protestantse Gemeente Soest een Van Gruisen-Van Oeckelen orgel uit 1811/1857 kunnen laten restaureren en plaatsen.
Om dit te vieren zijn er vanaf 12 januari, verspreid over het jaar, verschillende muzikale en informatieve activiteiten georganiseerd, waardoor velen kennis kunnen maken met het historische instrument.
Op 12 januari vond de opening van het orgelfestivaljaar plaats met de overdracht door orgelbouwer Hans Reil en een inspelingsconcert door Gonny van der Maten, cantor-organist van de Protestantse Gemeente Soest.
Gedurende het orgelfestivaljaar staan bijzondere concerten en activiteiten op het programma, zoals onder meer een benefietconcert van violiste Janine Jansen en een benefietvoorstelling van Herman van Veen, orgelconcerten met bekende organisten, bijzondere orgelmuziek tijdens de zondagviering in de Oude Kerk, een basisschoolproject i.s.m. Orgelkids en open speeluren voor Soester (amateur) organisten.

Festival programma


Komende Orgelconcerten in 2018Voor alle orgelconcerten is de toegangsprijs €10,-, kaartverkoop aan de deur
Zondag 27 mei 15.30 uur Gonny van der Maten (cantor-organist Oude kerk Soest) LEES MEER
Zondag 17 juni 15.30 uur Leo van Doeselaar (organist van het Barokorkest van de Bachvereniging)
LEES MEER
Zondag 22 juli 15.30 uur Erwin Wiersinga (titulair organist Martinikerk te Groningen) LEES MEER
Zondag 19 augustus 15.30 uur Elske te Lindert (cantor-organist van de Catharinakerk in Doetinchem) LEES MEER
Zondag 23 september 15.30 uur Jan Jansen (oud-organist Domkerk Utrecht en Oude Kerk Soest) LEES MEER

Een foto van ons nieuwe orgel


Foto: Ger Vos

Promotiefilm RTV Baarn

Op vrijdag 12 januari 2018 is de officiële ingebruikname van het nieuwe orgel. Dat is tevens de start van het orgelfestival in 2018. Het volgende promotiefilmpje is gemaakt door RTV Baarn:

Voor uw belastingaangifte

Het Orgelfonds van De Oude Kerk is geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Een kerk waar muziek in zit ...

De Oude Kerk in Soest is al meer dan 650 jaar een plek waar mensen komen om zich met het hogere te verbinden. Muziek heeft daar altijd een grote rol bij gespeeld. Muziek immers ondersteunt de ziel. Ze troost, ze begeleidt, ze verheft en ze reinigt.
De klanken van een echt orgel zijn niet weg te denken uit de Oude Kerk in Soest. Generaties Soesters hebben in dit prachtige historische gebouw de betovering van het orgel ervaren. Natuurlijk van oudsher op zondag tijdens de diensten. Maar in de loop der jaren ook steeds vaker hij andere gelegenheden, De kerk is immers steeds meer een open ruimte geworden, toegankelijk voor iedereen die haar weet te respecteren. Er worden exposities gehouden, concerten gegeven, huwelijken gesloten en er wordt gerouwd om het heengaan van geliefden. Daarbij blijft de kerk altijd een plek van bezinning. Om zomaar eens binnen te lopen, een kaarsje aan te steken, om aan iemand in het bijzonder te denken. Of om zomaar gewoon even te zitten. En steeds was en is er dat orgel, dat met zijn brede klankpalet iedere gelegenheid iets extra's gaf.
Soms is de muziek nadrukkelijk aanwezig, pontificaal de voorgrond zoekend. Soms is ze er alleen maar fluisterend op de achtergrond. Soms cijfert ze zichzelf weg als begeleiding van zang of in samenspel met andere instrumenten. In de Oude Kerk weet ze zich gesteund door een meer dan voortreffelijke akoestiek. Waar alle klanken, zonder versterking, zich in al hun uitdrukking tot in de kleinste hoekjes laten bewonderen. En meestal heeft het orgel toch het laatste woord. Misschien wel omdat het zo'n uniek instrument is. Of omdat ze de oudste rechten heeft. Of gewoon omdat dat zo hoort in zo'n historisch kerkgebouw.

De Oude Kerk heeft een reeds tientallen jaren bestaande traditie met het organiseren van concerten en lezingen waarbij het orgel veelal een centrale rol inneemt. Daarnaast prijst de Protestante Gemeente De Oude Kerk zich gelukkig met de aanwezigheid van een professionele cantororganist die leiding geeft aan een Cantorij die een zeer specifieke bijdrage geeft aan de zondagse erediensten. Sinds 15 augustus 2014 is Gonny van der Maten onze nieuwe cantor-organist, als opvolger van Klaas Vellinga, die helaas in juni 2013 is overleden. Gonny treedt hiermee in de voetsporen van Maarten Kooij, Jan Jansen en Cor de Jong.

Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk Soest

De Stichting Orgelfonds van De Oude Kerk te Soest is opgericht op 11 januari 2005. Op dat moment was er uitzicht op vervanging van het orgel in De Oude Kerk door het historische orgel van de Bethlehemse kerk in Zwolle. Uiteindelijk is dat door de burgerlijke gemeente Zwolle geblokkeerd. Daarna is er ijverig gezocht naar een ander instrument, zonder dat dit tot een gewenst resultaat leidde. Pas in het voorjaar van 2010 kwam hierin een doorbraak in de vorm van het Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel (zie Het "nieuwe" orgel).

De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van:

  • het realiseren van een ander orgel in De Oude Kerk te Soest dat past in het historisch karakter van deze kerk;
  • het bouwkundig aanpassen van De Oude Kerk te Soest, zodanig dat dit nieuwe orgel volledig tot haar recht komt en voor wat betreft gebouwinrichting, akoestische en geluidstechnische voorzieningen, temperatuur, licht en vochtigheidsgraad op technisch verantwoorde voorwaarden in stand kan worden gehouden;

een en ander zonder dat de stichting orgels (of andere instrumenten) in eigendom verkrijgt en waarbij de aanwending van de middelen van de stichting steeds in overeenstemming dient te zijn met het beleid terzake van de Wijkkerkenraad van de wijkgemeente De Oude Kerk van de Protestantse Kerk te Soest.

Het orgelfonds in de krant

Allerlei krantenartikelen kunt u links vinden onder de kop Publiciteit